SEZON 2008; styczeń - marzec

30 marca 2008


Topienie Marzanny - Tworóg Mały

Mamy I Puchar!
30 marca odbył się 51 Rajd „Topienie Marzanny”, organizowany przez TKK Wł.Huzy Gliwice. W rajdzie wzięło udział 34 Sokołów co pozwoliło wygrać po raz pierwszy puchar w tym roku. Meta już tradycyjnie znajdowała się przy remizie OSP w Tworogu Małym. Cała trasa wniosła około 70 km

tekst: Andrzej Likos; foto: Dariusz Piguła9 luty 2008


Spotkanie działaczy kolarskich PTTK Województwa Ślaskiego

9 lutego w Tychach odbyło się spotkanie działaczy kolarskich PTTK Województwa Ślaskiego. Spotkanie było oragnizowane pod hasłem "10 lat KTK "Gronie" Tychy. W spotkaniu wzięło udział sporo gości a wśród nich można wymienić: członkowie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK - Marian Kotarski, Michał Raczyński oraz Stanisław Karuga. Ponadto był Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach Stanisław Radomski (Członek Honorowy PTTK). Gospodarz spotkania Prezes KTK "Gronie" Tychy Mirosław Okoński przedstawił historię klubu a następnie Stanisław Radomski przedstawił bieżące sprawy "śląskiego kolarstwa". Wśród gości zebrania była wyjątkowo liczna grupa naszych działaczy. Oprócz najlepszych przodowników 2007 roku "Sokoła" (Brzezinka Bogumiła, Gac Sławomir, Menżyk Kazimierz, Tytko Bogdan, Likos Andrzej) byli również zaproszeni uczestnicy wojewódzkiego kursu mna prziodownika turystyki kolarskiej: Antonowicz Jacek oraz Górecki Zdzisław.

Andrzej Likos19 styczeń 2008


Jubileuszowe zebranie z okazji „20 lat Sokoła"

19 stycznia w Domu Sportu w Radlinie odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 20 - lecia Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół" Oddziału PTTK Radlin. W zebraniu wzięło udział około 110 osób. Wśród gości obecna była Burmistrz Radlina Barbara Magiera, Senator RP Antoni Motyczka, członek Zarządu Głównego PTTK Edward Kutyła, Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach Stanisław Radomski (Członek Honorowy PTTK), członek Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK Robert Respondowski, Dyrektor MOK-u Radlin Henryk Stiel, Dyrektor MOSIR-u Radlin Witold Łupiński, były Dyrektor KWK „Marcel” Andrzej Badaj.
Po przedstawieniu i przywitaniu gości, uczestnicy zebrania posilili się „śląskim obiadem”.
Następnie Przewodniczący "Sokoła" Andrzej Likos dokonał podsumowania działalności „Sokoła” za okres 20 lat. Dzieje Sokoła zostały przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej. Oprócz początków działalności, stopniowego rozwoju (rozwój działalności nastąpił szczególnie w okresie ostatnich 10 lat), opisu najciekawszych rajdów, wielu innych inicjatyw, zostały przedstawione w sposób obrazowy różne statystyki, co w znacznym stopniu pokazało dużą działalność w całej historii. W dotychczasowej historii odbyło się 2572 rajdów i wycieczek, w których wzięło udział 22607 turystów-kolarzy. Łączna długość przejechanych tras to niecałe 167 tysięcy km. Trzeba nadmienić, że w ostatnich 10 latach, „Sokół” startując w konkursie Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK aż 5 razy był najlepszy w Polsce.
Turyści-kolarze „Sokoła” na wycieczkach i rajdach nie tylko przemierzają sporą ilość kilometrów, ale często odwiedzają ciekawe miejsca i obiekty krajoznawcze, co owocuje zdobyciem dużej ilości odznak turystycznych. W roku 2007 ilość zdobytych odznak doszła już do 500! Warto dodać, że „Sokół” posiada aktualnie 40 przodowników turystyki kolarskiej.
Następnie przyszedł czas na wyróżnienia dla najaktywniejszych działaczy oraz osób i instytucji współpracujących. Wyróżnienia można podzielić na nieoficjalne (te, które „Sokół” wręczył od siebie „Za pomoc i współpracę”) oraz statutowe PTTK (przyznane przez Kapitułę Odznaczeń ZG PTTK oraz Zarządu Oddziału).

WYRÓŻNIENIA STATUTOWE:

Medal PTTK

Barbara Magiera – Burmistrz Radlina

Dyplom Honorowy PTTK

Dariusz Mika (Cafe Pizzeria „Prima” Radlin), Wiesław i Mariusz Słanina (P.H.U. „Wimar” Radlin), Stanisław Szulik – Naczelnik Wydziału oświaty, kultury i sportu UM Radlin

Złota Honorowa Odznaka PTTK

Zenon Zarzecki

Srebrna Honorowa Odznaka PTTK

Aleksandra Stopa, Bogdan Filipowski

Srebrna Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”

Andrzej Likos

Dyplomy Zarządu Głównego PTTK

Sławomir Gac, Stanisław Materzok, Krzysztof Maciejczyk, Piotr Mężyk, Andrzej Styrnol, Antoni Warmuła oraz Komisja Turystyki Kolarskiej „Sokół”

Dyplomy Zarządu Oddziału

Agnieszka Spas, Katarzyna Sitek, Rajmund Kowol, Łukasz Stopa

Odznaka „Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. Śląskim” (nadana przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach)

Antoni Warmuła

WYRÓŻNIENIA „SOKOŁA”

Wyróżnienia duże statuetki-szkła (za wieloletnią pomoc i współpracę)

- Senator RP Antoni Motyczka,
- były Dyrektor KWK „Marcel” Andrzej Badaj

Wyróżnienia małe statuetki-szkła (za wieloletnią pomoc i współpracę)

- ZZGwP przy KWK „Marcel”
- ZZRGwP przy KWK „Marcel”
- Gerard Szpilka – Kawiarnia „Górnicza Strzecha” Radlin
- Mirosława Książek „Dziennik Zachodni”
- OSP Biertułtowy
- OSP Głożyny

Wyróżnienia duże statuetki-rowery (za pomoc i współpracę)

- Wojciech Szymiczek – Dyrektor KWK „Marcel”
- NSZZ „Solidarność” przy KWK „Marcel”
- ZZ „Kadra” przy KWK „Marcel”
- ZZ „Przeróbka” przy KWK „Marcel”

Wyróżnienia małe statuetki-szkła (za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz „Sokoła”)

- Bogdan Tytko
- Sławomir Gac

Wyróżnienia małe statuetki-szkła (za wieloletni wkład w rozwój „Sokoła”)

- Andrzej Styrnol
- Adolf Gwoździk

Wyróżnienia mała statuetka-szkło (za wzorowe prowadzenie strony internetowej „Sokoła”)

- Piotr Słanina

Dyplom „Za wieloletnią pomoc i współpracę”

- Stanisław Radomski – Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach
- Edward Kutyła – członek ZG PTTK
- Robert Respondowski – członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
- Witold Łupiński – Dyrektor MOSIR-u Radlin
- Henryk Stiel – Dyrektor MOK-u Radlin
- Ryszard Konieczny – Prezes KTK „Wandrus” Żory
- Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie
- Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK w Raciborzu
- Tadeusz Margiciok – Przewodniczący KTK Oddziału PTTK w Rybniku
- Redakcja „Nowin Wodzisławskich”

Bogata działalność „Sokoła” jest możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta Radlin, KWK „Marcel”, Związkom Zawodowym przy KWK „Marcel” oraz wielu firmom z Radlina, za co pragniemy gorąco podziękować.
Należy nadmienić, że zebranie było częścią obchodów „20-lecia Sokoła”.
Kulminacyjnym punktem obchodów „20-lecia” będzie XIX Rajd „Święto Roweru” 31 maja.

Andrzej Likos19 styczeń 2008


Otwarcie wystawy „20 lat turystyki kolarskiej w Radlinie”

19 stycznia w „Galerii na poddaszu” Urzędu Miasta Radlin nastąpiło otwarcie wystawy obrazujące 20-letnią działalność kolarzy „Sokoła”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Burmistrz Radlina Barbara Magiera oraz Prezes Oddziału PTTK Radlin Andrzej Likos. Na wystawie prezentowana jest historia Sokoła, opis ciekawszych rajdów, udział w centralnych imprezach PTTK, nasze odznaki oraz niektóre wyprawy zagraniczne. W sumie oprócz dokumentów i opisów można zobaczyć około 90 zdjęć.
Autorami wystawy są: Gac Sławomir, Słanina Piotr, Materzok Dariusz, Zarzecki Zenon, Pasterny Mariusz, Tytko Bogdan, Bazan Piotr, Likos Andrzej. Szczególne podziękowania za pomoc przy powstaniu wystawy pragnę złożyć Bogdanowi Tytko.
Wystawa prezentowana będzie przez okres około 2 miesięcy. Można ją oglądać bezpłatnie codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30-17.00. Można przy okazji zwiedzania wystawy wpisać się do pamiątkowej księgi.

Andrzej Likos1 styczeń 2008


IX Rajd Noworoczny

Rajd NOWOROCZNY rozpoczął sie od wspólnej fotografii na tle pięknie ustrojonego drzewka w Radlinie obok domu sportu (pozowało 24 uczestników). O godzinie 13.06 wyruszyliśmy na trasę ulicami Radlina, Popielowa, Rymera, Niedobczyc i ścieżkami leśnymi w lesie Beata na metę rajdu ul. Janasa 57. Trasę przejechano bez zakłóceń, ulice asfaltowe czarne, ścieżki leśne pokryte 3 - 4 centymetrowa warstwa białego śniegu. Wspaniała leśna sceneria pod pierzynką białego puchu dodawała uroku, nastawiała pozytywnie uczestników rajdu, bo nikt nie narzekał na nierówności w czasie jazdy i podejść pieszych. Na mecie w prywatnym mini-muzeum, komandor rajdu Andrzej Styrnol złożył wszystkim przybyłym Noworoczne życzenia - Udanego sezonu w 2008 roku, zdrowia i pomyślności bezpiecznych tras. Następnie prezes "SOKOŁA" Andrzej Likos złożył życzenia Noworoczne przybyłym na metę. Wzniesiono toast lampką szampana.
Życzymy wszystkim uczestnikom i sympatykom rajdów i wycieczek w 2008 roku aby podsumowanie na koniec sezonu było zadowalające.
z Turystycznym Pozdrowieniem

Komandor Andrzej Styrnol